PĂ€rnu Maakoolide Spordiliit

PÔhikiri muudetud 10 juuni 2008

MITTETULUNDUSÜHINGU

PÄRNU MAAKOOLIDE SPORDILIIT

PÕHIKIRI

1.      ÜLDSÄTTED

1.1  KĂ€esoleva pĂ”hikirja alusel tegutsev mittetulundusĂŒhing “PĂ€rnu Maakoolide Spordiliit” (edaspidi liit), lĂŒhendatud PĂ€rnu MKSL, on avalikes huvides mittetulundusĂŒhinguna tegutsev heategevuslik vabatahtlik ĂŒhendus, mille eesmĂ€rgid ja pĂ”hitegevus on suunatud spordi ja eelkĂ”ige koolispordi aktiveerimisele ja arendamisele PĂ€rnumaal.

1.2   Liit ei sekku poliitikasse ega arenda kommertstegevust, tema pĂ”hitegevuseks ei ole majandustegevuse kaudu tulu saamine. Liidu tulu kasutatakse pĂ”hikirjaliste eesmĂ€rkide saavutamiseks, tulu liikmete vahel ei jaotata. Rahaliselt hinnatavaid soodustusi liikmetele ei anta.

1.3  Liit omab eraĂ”igusliku juriidilise isiku Ă”igused tema kandmise momendist mittetulundusĂŒhingute ja sihtasutuste registrisse. Tal on oma nimetusega pitsat ja vastav sĂŒmboolika ning iseseisev bilanss.

1.4  Liidu asukohaks on asukohaks on PĂ€rnu linn, Eesti Vabariik ja tegevuspiirkonnaks PĂ€rnumaa.

1.5  Liidu majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lĂ”peb 31. detsembril.

1.6  Liit on asutatud 16.10.1998. aastal.

1.7  Liitu vĂ”ib kĂ”igis Ă”igustoimingutes esindada juhatuse esimees. Teised juhatuse liikmed esindavad ĂŒhingut koos.

1.8  Liit juhindub oma tegevusest Eesti Vabariigi seadustest, muudest Ă”igusaktidest ja kĂ€esolevast pĂ”hikirjast.

2. ÜHINGU EESMÄRK JA SELLE SAAVUTAMISE VAHENDID

Liidu pÔhieesmÀrgiks on PÀrnu maakonnas koolispordi aktiveerimine ja arendamine kÔigis tema vormides.

2.1  Oma eesmĂ€rgi saavutamiseks liit:

2.1.1        viib lĂ€bi koolispordialase tegevuse korraldamiseks kasumit mittetaotlevail eesmĂ€rkidel  tasuta ja tasulisi spordiĂŒritusi ning seminare Ă”pilastele ja Ă”petajatele,  vĂ”tab vastu varalisi annetusi ja eraldisi, teostab tehinguid liidu kasutuses ja omanduses oleva ning tema pĂ”hieesmĂ€rgi saavutamiseks vajaliku varaga;

2.1.2        abistab liikmeid spordivahendite ja varustuse soetamisel;

2.1.3        hangib liikmetele metoodilisi ja informatiivseid materjale;

2.1.4        vĂ”imlause korral toetab liikmete ja esindajate spordivĂ”istlustel osalemist;

2.1.5        organiseerib liikmetele vĂ”imalusi omavaheliseks suhtlemiseks ja suhete arendamiseks teiste maakondade ja riikide analoogsete organisatsioonidega;

2.1.6        kuulutab vĂ€lja stipendiume;

2.1.7        autasustab ja stimuleerib spordi arendamisel silmapaistvaid isikuid, annab vĂ€lja stipendiume vastavalt kehtivatele tingimustele ja korrale ning sĂ”lmib sponsorlepinguid oma pĂ”hikirjaliste eesmĂ€rkide tĂ€itmiseks.

3. LIIKMESKOND

3.1  Liidu liikmeteks vĂ”ivad olla PĂ€rnu maakonnas asuvate ĂŒldharidus-ja kutsekoolide kehalise kasvatuse Ă”petajad ja treenerid ning teised fĂŒĂŒsilised ja juriidilised isikud, kes tegelevad noortespordi arendamisega.

3.2   Liidu tegevliikmeks (edaspidi “liige/liikmed”) vastuvĂ”tmine toimub juhatuse poolt avaldaja isikliku kirjaliku sooviavalduse alusel 1 kuu jooksul avalduse laekumisest. Liikmeks vĂ”tmise keeldumise korral vĂ”ib liikmestaatust taotlenud isik nĂ”uda, et tema liikmeks vastuvĂ”tmise otsustab ĂŒldkoosolek.

3.3  Liidu liikmete arvestust korraldab juhatus.

3.4  Üldkoosoleku otsusega vĂ”idakse anda liidu auliikme staatus isikule, kes omab erilisi teeneid liidu ees vĂ”i liidu eesmĂ€rkide saavutamise valdkonnas. Auliige ei pea eelnevalt kuuluma liidu tegevliikmete hulka.

3.5  Liidu liikmed, kes ei allu pĂ”hikirjast tulevatele nĂ”uetele vĂ”i on kĂ€itunud ebavÀÀrikalt, vĂ”ib ĂŒldkoosolek arvata liidu liige liikmeskonnast vĂ€lja.

3.6  Liidu liikmel on Ă”igus:

3.6.1        vĂ”tta osa kĂ”igist liidu ĂŒldkoosolekutest, teha ettepanekuid ning esitada arupĂ€rimisi kĂ”igis liidu tegevust puudutavates kĂŒsimustes;

3.6.2        saada liidu ĂŒldkoosolekul ja liidu juhatuselt tĂ€ielikku informatsiooni liidu tegevuse kohta;

3.6.3        osaleda liidu poolt organiseeritavatel ĂŒritustel;

3.6.4         esindada liitu selle juhatuse poolt antud volituse alusel;

3.6.5        liidust kirjaliku avalduse alusel vabalt vĂ€lja astuda. Viimati nimetatud juhul vĂ€ljaastujale tema poolt tasutud sisseastumis- ega liikmemaksu ei tagastata.

3.7  Liidu liige on kohustatud:

3.7.1        jĂ€rgima liidu pĂ”hikirja, juhtorganite otsuseid ning liidu kodukorda;

3.7.2        tasuma sisseastumismaksu ja Ă”igeaegselt liikmemaksud;

3.7.3        mitte kahjustama oma vÀÀritu kĂ€itumisega liidu mainet ja head nime;

4   JUHTIMINE

Liidu kĂ”rgemaiks organiks on liidu liikmete ĂŒldkoosolek.

4.1 Liidu ĂŒldkoosoleku pĂ€devus:

4.1.1        teeb muudatusi ja tĂ€iendusi pĂ”hikirjas, milleks on vajalik 2/3 ĂŒldkoosolekul osalevate liikmete toetusest;

4.1.2        vĂ”tab vastu liidu tegevusprogrammi, liidu kodukorra ning otsustab liidu tegevuse pĂ”hikĂŒsimusi, sh muudab vajadusel liidu eesmĂ€rki. Liidu eesmĂ€rgi muutmiseks on vajalik kĂ”igi liidu liikmete nĂ”usolek;

4.1.3        arutab ja otsustab liidu liikmete pĂ”hikirjast tulenevaid kĂŒsimusi, tema pĂ€devusse kuulub juhatuse liikmetega tehingu tegemise vĂ”i tema vastu nĂ”ude esitamise otsustamine ja selles tehingus vĂ”i nĂ”udes liidu esindaja mÀÀramine;

4.1.4        kuulab Ă€ra juhatuse aruanded ning kinnitab liidu majandusaasta aruande;

4.1.5        valib kord kolme aasta jooksul liidu juhatuse liikmed;

4.1.6        kutsub vajadusel ennetĂ€htaegselt juhatuse tagasi;

4.1.7        mÀÀrab sisseastumis ja liikmemaksu suuruse ja tasumise korra;

4.1.8    valib liidu auliikmed ja revisjonikomisjoni. JĂ€relvalvet teostajad peavad olema teovĂ”imelised fĂŒĂŒsilised isikud ning nad ei tohi kuuluda juhatuse liikmete hulka ega töötada liidu sekretariaadis.

Revisjonikomisjon valitakse kord 3 aasta jooksul, 3 liikmelisena. Revisjonikomisjon koostab revisjoni tulemuste kohta aruande, mille esitab liidu ĂŒldkoosolekule.

4.1.9        otsustab liidu osakondade loomise ning mÀÀratleb viimaste Ă”igused ja kohustused;

4.1.10    otsustab liidu ĂŒhinemise, jagunemise ja lĂ”petamise, milleks on vajalik vĂ€hemalt Ÿ liikmete nĂ”usolek.

4.1.11    otsustab liidu kuulumise teistesse organisatsioonidesse.

4.2      Üldkoosoleku lĂ€biviimine:

4.2.1        Üldkoosolek kutsustakse kokku juhatuse ettepanekul vastavalt vajadusele aga mitte harvam kui kord aastas. Juhatus peab ĂŒldkoosoleku kokku kutsuma kui seda nĂ”uab kirjalikult ja pĂ”hjust Ă€ra nĂ€idates vĂ€hemalt 1/10 liidu liikmetest. Kui juhatus eelnimetatud asjaoludel koosolekut kokku ei kutsu, vĂ”ivad taotlejad ĂŒldkoosoleku ise kokku kutsuda samas korras juhatusega.

4.2.2        Teade ĂŒldkoosoleku toimumise aja, koha ja arutusele tuleva pĂ€evakorra kohta antakse kĂ”igile liidu liikmetele edasi kirjalikult vĂ”i e-postiga vĂ€hemalt 2 nĂ€dalat enne ĂŒldkoosolekut. Ettepanekud ĂŒldkoosoleku pĂ€evakorra muutmiseks tuleb teha juhatusele kirjalikult hiljemalt nĂ€dal enne koosolekut.

4.2.3        Üldkoosolek on otsustusvĂ”imeline kui kohal on ĂŒle poole liidu liikmetest. Üldkoosoleku otsused vĂ”etakse vastu, kui selle poolt on antud ĂŒle poole koosolekul osalenud liikmete hÀÀltest. Üldkoosolekul vĂ”ib osaleda ja hÀÀletada ainult mittetulundusĂŒhingu liige vĂ”i tema esindaja, kellele on antud lihtkirjalik volikiri. Esindajaks vĂ”ib olla ainult teine mittetulundusĂŒhingu liige.

4.2.4        Juhul kui ĂŒldkoosolekul ei osale vajalik arv liikmeid kvoorumi saavutamiseks on ĂŒldkoosolekul Ă”igus kuulutada vĂ€lja uus ĂŒldkoosolek sama pĂ€evakorraga ja olemasolev kvoorum on otsustusvĂ”imeline.

4.2.5        Igal liidu liikmel on ĂŒks hÀÀl. Kahe ja enama liidu liikme puhul ĂŒhest koolist on hÀÀletamisel vĂ”imalik anda ainult ĂŒks hÀÀl. Üks inimene ei saa esindada mitut liidu liiget korraga.

4.3  Juhatus:  Liidu jooksvat tegevust juhib juhatus, mille liikmete arvu alammÀÀr on 5 ja ĂŒlemmÀÀr on 7. Juhatuse liikmete arvu otsustab ĂŒldkoosolek. Juhatuse liikmed valivad endi hulgast juhatuse esimehe ja aseesimehe. VĂ”rdsete hÀÀlte korral on otsustavaks hÀÀleks juhatuse esimehe hÀÀl, tema puudumisel aseesimehe hÀÀl.

4.4  Liidu juhatuse pĂ€devus:

4.4.1        vĂ”tab vastu uusi liikmeid;

4.4.2        korraldab liidu raamatupidamise vastavalt raamatupidamise seadusele ning koostab pĂ€rast majandusaasta lĂ”ppu raamatupidamise majandusaasta aruande ja tegevusaruande ning esitab need ĂŒldkoosolekule 6 kuu jooksul arvates majandusaasta lĂ”ppemisest;

4.4.3        mÀÀrab pĂ”hikirjast lĂ€htudes kindlaks liidu vahendite kasutamise korra. Juhatus vĂ”ib liidu kinnisasju vĂ”i registrisse kantud vallasasju vÔÔrandada vĂ”i asjaĂ”igusega koormata ĂŒldkoosoleku otsusega ja selles otsuses ettenĂ€htud tingimustel;

4.4.4        kutsub kokku ĂŒldkoosoleku ja viib ellu selle otsuseid;

4.4.5        otsustab jooksvaid kĂŒsimusi, sh. mÀÀrab vajadusel ametisse liidu ĂŒrituste korraldamise toimkonnad ning kontrollib viimaste tegevust;

4.4.6        juhatuse koosolekud kutsutakse kokku vastavalt vajadusele, kuid mitte harvam kui ĂŒks kord kvartalis;

4.4.7        juhatuse koosolek on otsustusvĂ”imeline kui koos on vĂ€hemalt ĂŒle poole liikmetest. Juhatuse otsused vĂ”etakse vastu lihthÀÀlteenamusega, vĂ”ib teha ka e-posti teel;

4.4.8        juhatus vĂ”idakse tagasi kutsuda ennetĂ€htaegselt ĂŒldkoosoleku otsuse alusel;

4.4.9        juhatuse liikmetel vĂ”i organisatsiooni liikmetel, kes tĂ€idavad juhatuse poolt antud ĂŒlesannet, on Ă”igus saada ĂŒlesannete tĂ€itmisel tehtud vajalike kulutuste hĂŒvitamist;

4.4.10    juhatusel on Ă”igus vĂ”tta tööle liidu töö paremaks korraldamiseks vastava kvalifikatsiooniga inimesi.

4.5  Juhatuse esimees:

4.5.1        esindab liitu oma volituste piires omades allkirjaĂ”igust liidu nimel;

4.5.2        juhib ning kordineerib liidu tegevusprogrammi tĂ€itmist;

4.5.3        kĂ€sutab liidu vahendeid vastavalt nende kasutamise korrale, kooskĂ”lastades oma tegevuse juhatusega;

4.5.4        juhatab ĂŒldkoosolekuid;

4.5.5        on aruandekohustuslik ĂŒldkoosoleku ja juhatuse ees;

4.5.6        juhul kui juhatuse esimees ei ole tervislikel vĂ”i muudel mĂ”juvatel pĂ”hjustel vĂ”imeline ajutiselt tĂ€itma oma kohustusi, annab ta need ĂŒle juhatuse aseesimehele.

5        LIIDU VAHENDID

5.1  Liidu vahendid moodustuvad:

5.1.1        sisseastumis-ja liikmemaksudest;

5.1.2        sihtotstarbelistest eraldistest;

5.1.3        sponsorite toetussummadest;

5.1.4        annetustest ja muudest laekumistest.

5.1.5        ĂŒhingu tegevusega seotud majandustegevusest;

5.2  Liidu omandis vĂ”ib olla igasugune vara, mis on vajalik liidu pĂ”hikirjaliste eesmĂ€rkide saavutamiseks ja mille omandamine ei ole vastuolus seadusega.

5.3  Liidu vahendeid tohib kasutada ainult liidu ees seisvate ĂŒlesannete tĂ€imiseks.

5.4  Liit omab Ă”igust:

5.4.1        sooritada oma pĂ”hikirjast tulenevate ĂŒlesannete tĂ€itmiseks tehinguid juriidiliste- ja ĂŒksikisikutega, teha koostööd organisatsioonidega ja klubidega oma tegevuse finantseerimiseks nii Eesti Vabariigis kui ka vĂ€ljaspool;

5.4.2        omandada, rentida ja ĂŒĂŒrida oma tegevuseks vajalikke hooneid vĂ”i ruume, inventari ja muud vara kasutades neid oma eesmĂ€rkide saavutamiseks.

5.5  Liidu liikmel ei ole Ă”igust liidu varale, liidul ei ole Ă”igust liikme varale. Liit ei kanna varalist vastutust oma liikmete varaliste kohustuste eest ning liidu liikmed ei kanna varalist vastutust liidu varaliste kohustuste eest. Liit vĂ”ib oma vara ja vahendeid anda kasutamiseks (laenata, anda tasuta kasutamiseks, rentida jne.) oma liidu liikmetele lepingulisel alusel.

5.6  Liit vastutab oma varaliste kohustuste eest talle kuuluva varaga.

6  LIIDU LÕPETAMINE

6.1  Liidu tegevus lĂ”petatakse Eesti Vabariigis kehtivates Ă”igusaktides sĂ€testatud juhtudel ja korras vĂ”i ĂŒldkoosolekul vastu vĂ”etud otsuste alusel, kui selle poolt hÀÀletab 2/3 ĂŒldkoosolekul osalevatest esindajatest.

6.2  Liidu tegevuse lĂ”petamisel toimub selle likvideerimine, likvideerijateks on juhatuse liikmed, kui ĂŒldkoosoleku otsusega ei ole ettenĂ€htud teisiti. Likvideerijatel on liidu juhatuse Ă”igused ja kohustused, mis ei ole vastuolus likvideerimise eesmĂ€rgiga. Likvideerijatel on Ă”igus esindada liitu ainult ĂŒhiselt.

6.3  Likvideerijad lĂ”petavad liidu tegevuse. Likvideerimisel tuleb vĂ”lausaldajatel oma nĂ”uded likvideerijatele esitada ĂŒhe kuu jooksul viimase teate avaldamisest. Kui liidu varast ei jĂ€tku vĂ”lausaldajate kĂ”igi nĂ”uete rahuldamiseks, peavad likvideerijad esitama pankroti avalduse.

6.4  PĂ€rast vĂ”lausaldajate kĂ”igi nĂ”uete rahuldamist ja nĂ”uet mitte esitanud teada olevate vĂ”lausalda­jate raha deponeerimist kuulub allesjÀÀnud vara ĂŒleandmisele tulumaksusoodustusega mittetulundusĂŒhingute ja sihtasutuste nimekirja kantud ĂŒhingule vĂ”i avalik–Ôiguslikule juriidilisele isikule.

6.5  Liidu lĂ”ppemisel kustutatakse liit registrist avalduse pĂ”hjal. Likvideerijad annavad liidu dokumendid hoiule ĂŒhele likvideerijale vĂ”i kolmandale isikule. Dokumentide hoidja nimi kantakse registrisse likvideerijate avalduse pĂ”hjal.

7 ÜHINEMINE JA JAGUNEMINE

7.1  Liit vĂ”ib ĂŒhineda teise liiduga ĂŒldkoosoleku otsuse alusel kui liidu ĂŒhinemine on lĂŒlitatud pĂ€evakorda iseseisva punktina, selle poolt hÀÀletab 2/3 liikmetest. Ühendatav liit loetakse lĂ”ppenuks. Liit vĂ”ib ĂŒhineda teise liiduga (teiste liitudega) ka selliselt, et asutatakse uus liit. Ühinevad liidud loetakse sel juhul lĂ”ppenuks. Ühinemine toimub ilma likvideerimismenetluseta. Liit vĂ”ib ĂŒhineda ainult mittetulundusĂŒhinguna tegutseva liiduga. Liidu vara, Ă”iguste, kohustuste ja liikmetega seonduv ning ĂŒhinemise kord on reguleeritud mittetulundusĂŒhingute seadusega.

7.2  Liit vĂ”ib jaguneda jaotumise vĂ”i eraldumise teel ĂŒldkoosoleku otsuse alusel, kui liidu jagunemine on lĂŒlitatud ĂŒldkoosoleku pĂ€evakorda iseseisva punktina, ĂŒldkoosolekus on esindatud ĂŒle 2/3 liidu liikmetest ja selle poolt hÀÀletab ĂŒle 2/3 koosolekul osalenud liikmete esindajatest.  Jaotumisel annab jagunev liit oma vara ĂŒle jagunemisel moodustunud uutele liitudele. Jaotumisel loetakse jagunev liit lĂ”ppenuks. Eraldumisel annab liit osa oma varast ĂŒle ĂŒhele vĂ”i mitmele eraldumisel moodustuvale liidule. Jagunemine ja eraldumine toimub ilma likvideerimismenetluseta. Liit saab jaguneda ainult mittetulundusĂŒhingutena tegutsevateks liitudeks ning osaleda ainult mittetulundusĂŒhinguna tegutseva liidu jagunemisel. Liidu vara, Ă”iguste, kohustuste ja liikmetega seonduv ning jagunemise kord on reguleeritud mittetulundusĂŒhingute seadusega.

7.3  Liidu ĂŒhinemine, jagunemine ja eraldumine on vastavuses mittetulundusĂŒhingute seadusega.

PĂ”hikiri on vastu vĂ”etud PĂ€rnu Maakoolide Spordiliidu ĂŒldkoosolekul 10. juunil, 2008 aastal Audrus, PĂ€rnumaal.

Toomas RÔhu

PĂ€rnu Maakoolide Spordiliidu esimees

 

 

Koostööpartnerid: